13 Μαΐ 2011

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΗΜΕΡΟΜ.α' Γυμν.β' Γυμν.γ' Γυμν.Α' Λυκ.Β' Λυκ.Γ' Λυκ.
ΠΑ 13/5 ΙΣΤΟΡΙΑΜΑΘΗ
ΜΑΤΙΚΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΓΓΛΙΚΑΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.-
ΕΧ ΕΠΙΚ(ΚΑΤ)
ΑΕΠΠ ΚΑΤ
ΤΡ 17/5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗ
ΜΑΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣ-
ΜΑΘΗΜ(ΚΑΤ)
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤ
ΠΕ 19/5ΜΑΘΗ
ΜΑΤΙΚΑ
Αρχαία Ελλ.
 Κείμ
.από μετάφ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΤ
ΤΡ 24/5ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.
ΓΛΩΣΣΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.
ΓΛΩΣΣΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΝΕΟΕΛΛ
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΕ 26/5Αρχαία Ελλ.
 Κείμ
.από μετάφ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΑΓΛΩΣΣΑΑΛΓΕΒΡΑΑΟΔ
ΠΑ 27/5ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΘΡΗΣΚ/ΚΑΚΕΙΜΕΝΑΚΕΙΜΕΝΑ
ΔΕ 30/5ΒΙΟΛΟΓΙΑΦΥΣΙΚΗΧΗΜΕΙΑΑΛΓΕΒΡΑΛΑΤΙΝ-ΦΥΣΙΚ (ΚΑΤ)ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΡ 31/5ΝΕΟΕΛΛ.
ΛΟΓΟ
ΤΕΧΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
ΔΙΚΑΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕ 1/6ΘΡΗΣΚ/ΚΑΧΗΜΕΙΑΧΗΜΕΙΑΧΗΜΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΟ
ΛΟΓΙΑ
ΠΕ 2/6ΓΑΛΛΙΚΑΒΙΟΛΟΓΙΑΑΓΓΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑ -
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΑ 3/6ΑΓΓΛΙΚΑΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Αρχαία Ελλ.
 Κείμ
.από μετάφ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΘΡΗΣΚ/ΚΑ
ΔΕ 6/6ΝΕΟΕΛΛ.
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΣΙΣΤΟΡΙΑΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑ
ΤΡ 7/6ΑΡΧΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ-
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
(ΕΠΙΛ)
ΦΥΣΙΚΗ
ΤΕ 8/6ΘΡΗΣΚ/ΚΑΑΓΓΛΙΚΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΣΧΕΔΙΟ
ΠΕ 9/6ΓΑΛΛΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΡΧΑΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑ 10/6ΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚ/ΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ