5 Μαρ 2008

Η ιστορία του σχολείου μας

Ο Κος Γραμματίκας δώρησε
Α) οικόπεδο 3394 τμ για ανέγερση του σχολείου.
Β) oικόπεδο 3000 τμ για κατασκευή γέφυρας
Γ) oικόπεδο 20 στρεμμάτων για ανέγερση γυμναστηρίου.

Το νέο διδακτήριο λειτούργησε από 1-10-1986 με Δ/ντή τον κ. Κολοβό Ιωάννη, καθηγητή ΠΕ1. Στις 30-10-1987 ανέλαβε Δ/ντής ο κ. Χουλιαράς Γεώργιος ΠΕ1 και από τις 2-9-1997 ανέλαβε Δ/ντής ο κ. Καραφέρης Ιωάννης, ΠΕ4. Η ανέγερση του σχολείου αρχικά είχε χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 4000000 δρχ και για την ολοκληρωσή της ενισχύθηκε με 45000000 από το ΥΠΕΠΘ. Ο κ. Γραμματίκας ενίσχυε το σχολείο με χρηματικά ποσά μέχρι του θανάτου του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: