28 Μαρ 2008

Ευρυζωνικότητα

Η Ευρυζωνικότητα, με την ευρεία έννοια, είναι το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο περιβάλλον αποτελούμενο από:

- " Tην παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές.

- " Tην κατάλληλη δικτυακή υποδομή που επιτρέπει την αδιάλειπτη σύνδεση των χρηστών σε διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες.

- " Tην δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης, σε διαφορετικές δικτυακές εφαρμογές και μεταξύ διαφόρων δικτυακών υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας.

Η Ευρυζωνική Πρόσβαση ταυτίζεται με την ικανότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου πληροφορίας, με έμφαση στην δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης και την μετάδοση καλής ποιότητας διαδραστικού video.


Οι Ευρυζωνικές Υποδομές

Οι ευρυζωνικές υποδομές αφορούν δίκτυα τηλεπικοινωνιών που εγγυώνται την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφορία και τα συστήματα επικοινωνίας, για την εκπλήρωση των αναγκών τους.

Μεταφέρουν ήχο, εικόνα, δεδομένα σε πολύ υψηλές ταχύτητες και χρησιμεύουν για:
- " Την πρόσβαση στο Διαδίκτυο
- " Την μεταφορά δεδομένων, ήχου και κινούμενης εικόνας (video) υψηλής ποιότητας
- " Την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Η πιο συνηθισμένη μορφή ευρυζωνικών δικτύων είναι οι γραμμές ADSL. Η ευρυζωνική πρόσβαση μπορεί επίσης να παρασχεθεί μέσω ενσύρματων τηλεοπτικών δικτύων (καλωδιακή τηλεόραση), μέσω των κινητών 3ης γενιάς, μέσω σταθερών ασύρματων δικτύων (Fixed Wireless) και μέσω δορυφορικών συστημάτων, τα οποία προσφέρουν απόλυτη κάλυψη σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες:
* Προηγμένες δυνατότητες τηλεφωνίας
* Τηλε-εκπαίδευση
* Τηλε-ιατρική
* Ηλεκτρονικό Εμπόριο
* Εφαρμογές "κατα παραγγελία"
* Παιχνίδια μέσω διαδικτύου
* Peer to peer applications
* Αμφίδρομη Τηλεόραση
* Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας
* Εφαρμογές συνεχούς ροής ήχου και εικόνας
* Πρόσθετα πλεονεκτήματα σε υφιστάμενες υπηρεσίες

πηγή: volos-city.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: